Ivan Špirakus, INSIA

Vytvářím prostředí pro profesionály v pojištění a financích

 • Kategorie

 • 3. důvod: Na našem trhu to tak funguje

  Ve třetí části  se budeme zabývat trochu čísly a podíváme se, jak distribuce pojištění funguje v Evropě a v Česku.  Celková čísla a hlavně jejich meziroční změny v poslední době zatím  nijak nenaznačují, že by docházelo k zásadním změnám v tržních podílech jednotlivých distribučních cest, i když mezi jednotlivými zeměmi lze najít významné rozdíly dle národních zvyklostí.

  Zájemci o původní zdroje dat, o něž,  se opírají mé závěry se mohou podívat např. na studii firmy London Economics pro BIPAR z r. 2010 Insurance Intermediaries in Europe a její aktualizaci z r. 2012 a také na statistické publikace CEA – European  Insurance in figuresVelmi kvalitní statistické údaje o podílu jednotlivých distribučních cest lze najít také ve výročních zprávách národních dohledů např. v Polsku či Rumunsku.

  Bohužel co se týká dat o českém trhu, jsme na tom ve srovnání s jinými státy EU poměrně špatně. Přestože ČNB dostává údaje jak od pojišťoven, tak od zprostředkovatelů (roční hlášení  dle z. 38/2004 Sb.), v celkové roční zprávě o Dohledu nad finančním trhem za rok 2011 nejsou v části 4 Pojistný trh, zveřejněna vůbec žádná celková čísla o podílech makléřů a agentů na trhu. Přesto můžeme na základě dat publikovaných jednotlivými profesními asociacemi (AČPM, AFIZ, USF) odhadovat, že nezávislá distribuce má nadpoloviční podíl na českém pojistném trhu.

  Z porovnání různých evropských zemí je zřejmé, že zprostředkovatelé mají na trhu zcela rozhodující podíl, celkově více než 80%, přičemž v žádné zemi není nižší než 50%. Ze statistik bohužel nelze určit, jaký podíl v kategorii „Agent“ mají výluční (vázaní) agenti jedné pojišťovny a tzv. „Multiagenti“, které lze z hlediska účelu tohoto seriálu prakticky považovat za  externí distributory, na  úrovni makléřů.

  Významné rozdíly v distribuci lze najít také mezi životním a neživotním pojištěním. V celé řadě zemí západní a jižní Evropy jsou dominantním kanálem pro životní pojištění banky, s podílem od 42% v Belgii až po 87% v Portugalsku. V řadě zemi navíc podíl bank roste na úkor agentů. Na druhé straně v Británii činí podíl bank jen 15-20%, přičemž je zde největší trh ŽP. Ve střední Evropě, s výjimkou Polska není podíl bank významný. To potvrzují i naše zkušenosti z Česka, kde banky zpravidla prodávají pouze jednorázové ŽP, často jako alternativu k termínovaným vkladům, případě ještě rizikové ŽP jako zajištění hypoték.

  Podíl makléřů v ŽP je velmi vysoký v Británii (72%), Holandsku (58%) či Irsku (51%). Důležitou zprávou je pro nás to, že tam, kde mají makléři významný podíl, nejsou vidět významné meziroční změny. Co se týká přímého obchodu pojišťoven, tak v žádné zkoumané zemi není vyšší než  50%. V Chorvatsku činí 40%, v Irsku 39% a v Polsku 33%. O správnosti údajů ze Slovenska (36%) mám dost značné pochybnosti, může to ale být způsobeno vykazováním „agentů“ jako zaměstnanců pojišťoven.

  V sektoru neživotního pojištění je přímý obchod pojišťoven obecně významnější, přesto je ale zprostředkovaný obchod až na výjimky (Finsko 30%) naprosto dominantní. Rovněž zde dle reportu CEA nedochází k významným změnám. Banky nehrají v NŽP podstatnou roli, možná s výjimkou cestovního pojištění na platebních kartách či pojištění pro případ nesplácení úvěru.

  Pojišťovnictví je velmi konzervativní a specifický obor. I přes vliv moderních technologií proto na základě uvedených dat i svého osobního pozorování situace v jiných zemích (během příprav rozjezdu INSIA EUROPE) neočekávám zásadní změny v rozložení sil mezi jednotlivými cestami distribuce produktů na českém trhu. Posilování externí distribuce na úkor interní bude nadále pokračovat. Zásadní změny může pochopitelně v budoucnu vyvolat nová legislativa (viz faktické zrušení makléřů na Slovensku) – naše známá novela 38 a již zveřejněný návrh směrnice IMD II.

  komentářů 8

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.